Lưu trữ cho từ khóa: Cá hô

Khá lên nhờ nuôi cá hô

Cá hô được coi là quý hiếm và lâu lâu người ta mới bắt được một con cá hô trên sông lớn. Thế nhưng từ vài năm trước, nhóm kỹ sư của Trung tâm quốc gia Giống thủy sản Nam bộ đã thuần dưỡng và cho sinh sản nhân tạo thành công cá hô. Từ những nghiên cứu của các nhà khoa học, nhiều người dân đã bắt đầu nuôi cá hô.