Lưu trữ cho từ khóa: Lươn

Kỹ thuật ương nuôi lươn giống từ nguồn sinh sản bán nhân tạo

Lươn là đối tượng nuôi phổ biến ở ĐBSCL nhưng những công trình nghiên cứu về loài thủy sản đặc biệt này còn rất ít. Bước đột phá của An Giang là chuyển giao công nghệ sinh sản bán nhân tạo đến một số hộ dân tại các vùng nuôi chuyên canh tương đối thành công và nghề sản xuất giống lươn bắt đầu hình thành từ năm 2012.