Lưu trữ cho từ khóa: Sản xuất giống

Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Song Chuột

Cá Song Chuột hay còn gọi là cá mú chuột, là một loài cá biển có chất lượng thịt ngon, khi nuôi hệ số tiêu tốn thức ăn thấp, thích ứng tốt với các điều kiện môi trường và có giá bán cao trên thị trường. Hiện nay, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I là cơ sở duy nhất tại Việt Nam có thể sản xuất và cung ứng con giống cá Song Chuột. Đồng thời, công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Song Chuột đã được áp dụng cho các cơ sở sản xuất giống và nuôi cá biển trên phạm vi toàn quốc.

Sản xuất giống tôm thẻ chân trắng tại Cà Mau – cơ hội tốt cho người nuôi tôm

Công ty Giống thuỷ sản Thảo Nguyên – Tôm Sinh Thái là công ty giống duy nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh tiếp cận công nghệ sản xuất tôm thẻ chân trắng hiện đại trên địa bàn huyện Năm Căn. Đây là cơ hội mở ra hướng đi mới cho ngành sản xuất tôm giống của tỉnh Cà Mau.

Triển khai sản xuất giống và nuôi thương phẩm sò điệp quạt

Nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III đang thực hiện Dự án Sản xuất giống và nuôi thương phẩm điệp quạt (sò điệp, shell) với mục tiêu chủ động nguồn giống để nuôi thương phẩm, tạo nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu.

Kỹ thuật sản xuất giống cá sặc rằn

Khi sinh sản, con đực và con cái ghép tình với nhau nơi yên tĩnh gần bờ có cây cỏ thủy sinh để đẻ trứng. Khi cá cái đẻ xong, cá đực thường gom trứng vào miệng và nhả trở lại mặt nước dưới dạng tổ bọt. Trong giai đoạn phôi thai và giai đoạn cá mới nở, cá đực và cá cái thay nhau canh gác để bảo vệ tổ đàn con của chúng.