Lưu trữ cho từ khóa: Cá sặc

An Giang: Hiệu quả từ mô hình nuôi cá sặc rằn

Cách đây 6 tháng, trên diện tích 500m2 ao, ông Dương Văn Sắt (ngụ thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn) thả 41kg con giống cá sặc rằn (loại 90 con/kg), nay đạt trọng lượng 12 con/kg. Dự kiến, trung tuần tháng 10-2014, ông thu hoạch với sản lượng dự kiến trên 1 tấn/500m2, thu lợi nhuận từ 25-30 triệu đồng.

Kỹ thuật sản xuất giống cá sặc rằn

Khi sinh sản, con đực và con cái ghép tình với nhau nơi yên tĩnh gần bờ có cây cỏ thủy sinh để đẻ trứng. Khi cá cái đẻ xong, cá đực thường gom trứng vào miệng và nhả trở lại mặt nước dưới dạng tổ bọt. Trong giai đoạn phôi thai và giai đoạn cá mới nở, cá đực và cá cái thay nhau canh gác để bảo vệ tổ đàn con của chúng.