Tất cả bài viết của Trinh

Tầm quan trọng của việc ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi thủy sản

Trước yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với các mặt hàng thực phẩm thủy sản là phải an toàn, chất lượng, đòi hỏi người nuôi thủy sản phải tăng cường các biện pháp phòng bệnh nhằm hạn chế dư lượng các loại hóa chất và kháng sinh trong sản phẩm thủy sản.

Khí độc H2S – “sát thủ giấu mặt” của tôm nuôi

Bayer Animal Health Viet Nam Bayer Animal Health Vietnam. Bayer Healthcare là một bộ phận của Tập Đoàn Bayer, một trong những công ty dẫn đầu và tiên tiến trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cũng như nền công nghiệp dược phẩm có trụ sở chính tại Leverkusen, CHLB Đức. Công ty gồm các nhánh như: Animal H