Lưu trữ cho từ khóa: Loài cá

Nhân giống đệ nhất đặc sản biển: Vua của mọi loài cá song

Cá song vua xứng danh là loài cá khổng lồ nhất trong tất cả các loài cá song với kỷ lục người ta từng đánh bắt được một con nặng tới 600kg. Cá song vua có tốc độ lớn nhanh vô địch. Cỡ cá từ khi dài 20 cm đến nặng 3kg có thể tăng trọng đạt 400 – 600 g/tháng, cỡ từ 3kg đến cá trưởng thành có thể đạt 6 – 8 kg/năm.