Phòng bệnh đỏ thân đốm trắng trên tôm nuôi trong mùa mưa ở Sóc Trăng

Theo Tom Vang, YouTube, 15/10/2015

Ý kiến của bạn