Phòng bệnh đỏ thân đốm trắng trên tôm nuôi trong mùa mưa ở Sóc Trăng

Theo Tom Vang, YouTube, 15/10/2015

Một bình luận trong “Phòng bệnh đỏ thân đốm trắng trên tôm nuôi trong mùa mưa ở Sóc Trăng”

Ý kiến của bạn