Lưu trữ cho từ khóa: Chuẩn bị

Một số lưu ý kỹ thuật chuẩn bị nước và thả giống tôm

Để tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, thực hiện có hiệu quả kế hoạch nuôi tôm, Tổng cục thuỷ sản xin giới thiệu đến các hộ cơ sở nuôi tôm một số nội dung đối với việc chuẩn bị xử lý nước, lấy nước vào ao chứa, ao nuôi; gây màu nước; chọn và thả giống theo quy trình tạm thời nuôi tôm an toàn trong vùng dịch bệnh và hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm nước lợ thâm canh, bán thâm canh hạn chế dịch bệnh.

Kỹ thuật sản xuất giống cá sặc rằn

Khi sinh sản, con đực và con cái ghép tình với nhau nơi yên tĩnh gần bờ có cây cỏ thủy sinh để đẻ trứng. Khi cá cái đẻ xong, cá đực thường gom trứng vào miệng và nhả trở lại mặt nước dưới dạng tổ bọt. Trong giai đoạn phôi thai và giai đoạn cá mới nở, cá đực và cá cái thay nhau canh gác để bảo vệ tổ đàn con của chúng.