Bệnh học thủy sản – TS Bùi Quang Tề

Bệnh học thủy sản là một cuốn sách hay và rất cần thiết cho tất cả những người làm việc và nghiên cứu trong ngành thủy sản.

Bệnh học thủy sản - TS Bùi Quang Tề,

Bệnh học thủy sản – TS Bùi Quang Tề, Toàn Tập


Bệnh học thủy sản – TS Bùi Quang Tề, Phần 1

Bệnh học thủy sản – TS Bùi Quang Tề, Phần 2

Bệnh học thủy sản – TS Bùi Quang Tề, Phần 3

Bệnh học thủy sản – TS Bùi Quang Tề, Phần 4

Theo VICATO

Một bình luận trong “Bệnh học thủy sản – TS Bùi Quang Tề”

Ý kiến của bạn