Lưu trữ cho từ khóa: Hội nghị

Chuỗi Hội nghị Bàn tròn Nuôi trồng Thủy sản tập trung chuyên đề bệnh EMS trên tôm

Sản lượng tôm là một trong những câu chuyện thành công của nuôi trồng thủy sản châu Á trong vòng 30 năm qua. Trong suốt thời gian đó, sản lượng tôm nuôi toàn cầu đã tăng từ mức thấp hơn 500.000 tấn lên gần 4 triệu tấn, dẫn đầu là các nước châu Á.