Lưu trữ cho từ khóa: Áp lực

Giải tỏa áp lực cho ngành tôm

Ngành tôm Việt Nam đang đối diện nhiều thách thức, yêu cầu của thị trường thế giới ngày một cao; trong nước, người nuôi tôm đang chịu áp lực giá vật tư đầu vào cao, kém chất lượng, con giống đã qua xét nghiệm vẫn xảy ra bệnh; tình trạng treo đầm diễn ra khá phổ biến. Con tôm cần cơ hội để chuyển mình.