Lưu trữ cho từ khóa: Cá chạch bùn

Kỹ thuật nuôi cá chạch bùn

Cá Chạch bùn còn được xếp vào nhóm cá có một số điểm đặc biệt có tên chung là weather fish, weather loach: Cá có khả năng khám phá ra sự thay đổi áp suất trong không khí nơi chúng sinh sống (khi trời sắp có giông bão) và phản ứng bằng những hành động khác lạ như bơi lung tung hoặc đứng dựng thẳng bằng đuôi.