Lưu trữ cho từ khóa: Cá rô đầu vuông

Mô hình nuôi cá rô đầu vuông ở Dương Huy (Cẩm Phả)

Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, được tạo điều kiện, bà con trong xã đã chủ động, tích cực triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế mới mang lại hiệu quả cao. Điển hình trong đó phải kể đến là mô hình thí điểm nuôi cá rô đầu vuông do anh Liêu Văn Hoàng đang triển khai.