Lưu trữ cho từ khóa: Đặng Thị Huỳnh Mai

Ứng dụng vi khuẩn tạo chất kết tụ sinh học xử lý nước ao nuôi cá

Nhóm nghiên cứu Cao Ngọc Điệp, Đặng Thị Huỳnh Mai, Hà Thanh Toàn, Trường đại học Cần Thơ đã nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn tạo chất kết tụ sinh học xử lý nước ao nuôi cá thát lát và cá rô đồng ở tỉnh Hậu Giang.