Lưu trữ cho từ khóa: Tôm càng xanh

Nuôi tôm càng xanh bền vững tại Ấn Độ

Nghề nuôi tôm càng xanh đã tồn tại hàng chục năm nay tại Ấn Độ. Từ hoạt động nuôi nhỏ lẻ, mang tính tự phát, ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường, hiệu quả kinh tế không cao, Ấn Độ đã dần có nhiều biện pháp nuôi hiệu quả và luôn hướng tới tính bền … Tiếp tục đọc Nuôi tôm càng xanh bền vững tại Ấn Độ