Lưu trữ cho từ khóa: Bệnh đốm trắng

Sản xuất tôm kháng bệnh đốm trắng ở Colombia

Năm 1999, sự xuất hiện của virus gây hội chứng đốm trắng trên tôm thẻ chân trắng (WSSV) là nguyên nhân gây chết cao trong các farm nuôi tôm ở Colombia. Để chống lại dịch bệnh này, Trung Tâm Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản Colombia (CENIACUA) đã khởi xướng một chương trình chọn lọc giống tôm có khả năng kháng bệnh đốm trắng.

Quy trình Thực hành Quản lý Tốt (BMP) để phòng ngừa bệnh đốm trắng

Loại trừ mầm bệnh / tác nhân gây bệnh hoặc an toàn sinh học là các biện pháp duy nhất để phòng ngừa bệnh đốm trắng hiện nay. Khử trùng các cơ sở nuôi trồng thủy sản là một cách thực hành quản lý bệnh phổ biến để đảm bảo an toàn sinh học.

Các loại dịch bệnh nguy hiểm trong lĩnh vực thủy sản được hỗ trợ

Ngày 26/6/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn về các loại thiên tai, dịch bệnh được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg và Quyết định 49/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo Thông tư này, danh sách các loại dịch bệnh nguy hiểm đối … Tiếp tục đọc Các loại dịch bệnh nguy hiểm trong lĩnh vực thủy sản được hỗ trợ