Lưu trữ cho từ khóa: BMP

Quy trình Thực hành Quản lý Tốt (BMP) để phòng ngừa bệnh đốm trắng

Loại trừ mầm bệnh / tác nhân gây bệnh hoặc an toàn sinh học là các biện pháp duy nhất để phòng ngừa bệnh đốm trắng hiện nay. Khử trùng các cơ sở nuôi trồng thủy sản là một cách thực hành quản lý bệnh phổ biến để đảm bảo an toàn sinh học.