Lưu trữ cho từ khóa: Cá chạch quế

Nghệ An: Hiệu quả bước đầu nuôi chạch quế ao đất

Cá chạch quế (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) là loài có giá trị kinh tế, được xem là một trong những loài cá đặc sản nước ngọt. Cá dễ nuôi, sinh trưởng nhanh, ít bệnh, tỷ lệ sống cao, sống trong môi trường nước ngọt và có thể nuôi được trong ao đất, vèo, ruộng lúa, bể lót bạt/xi măng…