Lưu trữ cho từ khóa: Cá ngừ vây xanh

Thử nghiệm nuôi cá ngừ vây xanh – Một hướng đi đúng đắn?

Trong một phòng thí nghiệm kín ở Viện Nghiên cứu Biển và Khoa học Môi trường thuộc Đại học Maryland (Baltimore), các nhà khoa học đang cố gắng thử nghiệm nuôi ấu trùng cá ngừ vây xanh trong các bể kính. Bước đầu, họ phải đối mặt với rất nhiều thách thức.