Hướng dẫn chẩn đoán bệnh của động vật thủy sản ở châu Á

“Hướng dẫn chẩn đoán bệnh của động vật thủy sản ở châu Á” hoặc “Hướng dẫn chẩn đoán bệnh ở châu Á” là một tài liệu hướng dẫn chẩn đoán toàn diện, cập nhật về các mầm bệnh và loại bệnh đã được liệt kê trong Hệ thống báo cáo hàng quí về bệnh động vật thủy sản của NACA/FAO/OIE, bao gồm cả một số bệnh khác ở khu vực châu Á.

Tài liệu đã được xây dựng từ những đóng góp về kỹ thuật của các thành viên trong Nhóm Công tác khu vực (RWG), Cơ quan Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (TSS) và của các nhà khoa học khác về sức khỏe động vật thủy sản ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Mục tiêu là có được một hướng dẫn chẩn đoán ở châu Á để chuyên dùng trong khu vực, cho cả việc chẩn đoán bệnh ở cả hai mức độ trại nuôi và phòng thí nghiệm, bổ sung cho Sổ tay các qui trình thực hiện “Các nguyên tắc chỉ đạo kỹ thuật của khu vực châu Á-Thái Bình Dương về Quản lý sức khỏe để Di chuyển có trách nhiệm các động vật sống”. Sau đó cuốn Hướng dẫn chẩn đoán bệnh ở châu Á có thể dùng để mở rộng năng lực chẩn đoán sức khoẻ động vật thủy sản của quốc gia và khu vực, điều đó sẽ giúp đỡ các quốc gia nâng cấp các khả năng về kỹ thuật để đáp ứng các yêu cầu của Bộ luật quốc tế về động vật thủy sản của OIE (xuất bản lần thứ ba) và Hiệp định SPS của WTO, và có sự hỗ trợ của các điều khoản thích ứng trong Bộ quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm của FAO.

Thông tin trong “Hướng dẫn chẩn đoán bệnh ở châu Á” được trình bày theo một mẫu từ những quan sát tổng thể tại ao hoặc trại nuôi (Mức độ I), đến hướng dẫn thông tin về mặt kỹ thuật các chẩn đoán phân tử hoặc siêu cấu trúc tiên tiến và các phân tích của phòng thí nghiệm (các mức độ II và III, và các tiêu chuẩn sức khoẻ động vật thủy sản của OIE), vì thế có quan tâm đến những sai khác trong lĩnh vực bệnh của quốc tế, khu vực và quốc gia, cũng như các mức độ sai khác của năng lực chẩn đoán bệnh giữa các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tải tài liệu: Hướng dẫn chẩn đoán bệnh của động vật thủy sản ở châu Á

Theo Vietnam Aquaculture Network, 05/03/2014

Ý kiến của bạn