Lưu trữ cho từ khóa: Cá rô đồng

Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học và di truyền của cá rô đầu vuông và cá rô đồng

Nghiên cứu đã xác định được cá rô đầu vuông cùng một loài với cá rô đồng (Anabas testudineus) bởi chúng giống nhau về các chỉ tiêu hình thái đếm và mức độ tương đồng 3 gene mã vạch (Cytochrome C oxidase subunit 1, Cytochrome b và Rhodopsin) đạt 99 -100%.

Kỹ thuật nuôi cá rô đồng thương phẩm trong ao đất

Cá Rô đồng là loài cá bản địa thơm ngon được nhiều người dân ưa chuộng, đặc biệt món canh cá rô trong những buổi trưa hè. Trước đây loài cá này thường không được chú ý phát triển nuôi, ngày nay do nhu cầu tiêu dùng đòi hỏi ngày càng nhiều và nuôi loài cá này mang lại hiệu quả kinh tế cao trong thời gian ngắn.

Tài liệu kỹ thuật nuôi trông và vận chuyển thủy sản của Bộ

Kỹ thuật nuôi cá bống kèo, Kỹ thuật nuôi cá lóc bông, Kỹ thuật nuôi cá rô đồng,… Các phương pháp vận chuyển động vật thủy sản sống, Kỹ thuật vận chuyển cá nước ngọt (Cá Mè, cá Trôi, cá Chép, cá Trắm cỏ, cá Rô phi, Kỹ thuật vận chuyển cá biển (Cá Song, cá Giò, cá Hồng Mỹ, cá Cháp, cá Vược, cá Hồng Đỏ, cá Hường Chấm…), …