Lưu trữ cho từ khóa: Cá totoaba

Nuôi cá totoaba thu lợi cao

Totoaba là loài cá to, tăng trưởng rất nhanh ở vùng vịnh California, đang bị đe dọa nghiêm trọng do khai thác quá mức. Do đó, Chính phủ Mexico đã nhanh chóng thiết lập chương trình nuôi trồng thủy sản ở Baja California nhằm phục hồi nguồn lợi cá totoaba hoang dã với nhiều thành công ban đầu trong việc sinh sản và nuôi ấu trùng.