Tỉ lệ mật rỉ đường và cám lúa mì nuôi trong công nghệ Biofloc

Mật rỉ đường và cám lúa mì là nguồn carbohydrate quan trọng để sản xuất ra các hợp chất có hoạt tính sinh học trong hệ thống biofloc, chúng có thể tác động tích cực đối với sức khỏe và sự tăng trưởng của tôm nuôi.

Công nghệ Biofloc trong nuôi tôm

Công nghệ Biofloc (BFT) đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây bởi vì đó là một kỹ thuật bền vững được sử dụng trong các hệ thống nuôi tôm thâm canh với hệ thống tuần hoàn mà không cần thay nước. Thành phần của biofloc bao gồm vi khuẩn, tảo vi, nấm, protozoa, rotifers và một số phiêu sinh vật khác tồn tại trong nước.

Các vi sinh vật chiếm ưu thế trong hệ thống biofloc là vi khuẩn dị dưỡng, chúng không chỉ giúp cải thiện chất lượng môi trường nước mà còn kiểm soát các vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra, các hạt floc còn có thể là nguồn cung cấp thức ăn cho tôm nuôi.

Hiện tại, dự báo và kiểm soát biofloc để phòng bệnh trong nuôi trồng thủy sản đã trở thành một chủ đề nghiên cứu được quan tâm. Các biofloc chứa một số hợp chất hoạt tính sinh học bao gồm carotenoid, chlorophyll, phytosterol, bromophenols và đường amin có thể cải thiện sức khỏe của tôm.

Các nhà khoa học thuộc Đại Dương học Trung Quốc đã nghiên cứu và sản xuất các hợp chất có hoạt tính sinh học trong biofloc được thúc đẩy bởi việc bổ sung các mật đường và cám lúa mì và tác động của chúng trên các thông số sinh lý và việc thực hiện tốc độ tăng trưởng của cá thể tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei).

Thí nghiệm

tỉ lệ mật mía và cám lúa mì trong nuôi tôm, tỉ lệ mật mía và cám lúa mì trong biofloc

Các nhà khoa học đã sử dụng kết hợp mật mía và cám lúa mì để bổ sung vào hệ thống bifloc với các tỷ lệ khác nhau:

  • 100% mật mía (T1);
  • 50% mật đường + 50% cám lúa mì (T2);
  • 25% mật đường + 75% cám lúa mì (T3)
  • một nhóm đối chứng (không bổ sung).

Kết quả

tỉ lệ mật mía và cám lúa mì trong nuôi tôm, tỉ lệ mật mía và cám lúa mì trong biofloc

“Các mức polysaccharides trong biofloc của nhóm T1 và T2 cao hơn đáng kể so với T3. So với nhóm đối chứng, hầu hết các thông số hoạt động miễn dịch và chống oxy hóa và tăng trưởng của tôm đã tăng lên đáng kể khi thí nghiệm trong hệ thống biofloc, đặc biệt là trong T1 và T2 “các nhà khoa học cho biết.

Kết luận

Các nhà khoa học kết luận rằng các nguồn carbon khác nhau có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và sản xuất các hợp chất hoạt tính sinh học biofloc, mà có thể cải thiện tình trạng sức khỏe sinh lý và phát triển của hệ thống canh tác tôm mà không trao đổi nước. Đặc biệt bổ sung với tỷ lệ 50% mật đường + 50% cám lúa mì.

Theo TRỊ THỦY Lược dịch, Thủy sản Tép bạc

Một bình luận trong “Tỉ lệ mật rỉ đường và cám lúa mì nuôi trong công nghệ Biofloc”

Ý kiến của bạn