Lưu trữ cho từ khóa: Chi phí

Thức ăn trong nuôi trồng thủy sản là đầu tư, không phải chi phí

Thức ăn thủy sản hiệu suất cao phải đáp ứng các tiêu chuẩn trong việc xây dựng, sản xuất và ứng dụng: tính ngon miệng, kích thước hạt, độ trôi nổi và ổn định chất lượng. Mặc dù có giá thấp hơn trên một đơn vị khối lượng, nhưng thức ăn có hiệu suất thấp sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước và làm giảm năng suất.

Nuôi cá totoaba thu lợi cao

Totoaba là loài cá to, tăng trưởng rất nhanh ở vùng vịnh California, đang bị đe dọa nghiêm trọng do khai thác quá mức. Do đó, Chính phủ Mexico đã nhanh chóng thiết lập chương trình nuôi trồng thủy sản ở Baja California nhằm phục hồi nguồn lợi cá totoaba hoang dã với nhiều thành công ban đầu trong việc sinh sản và nuôi ấu trùng.

Giảm chi phí hóa chất với hệ thống nuôi vèo trong ao

Phương pháp sản xuất như hệ thống vèo trong ao (IPRS) đang dần thay thế cho hệ thống nuôi cá da trơn truyền thống ở Đông Nam nước Mỹ. Bằng cách chia thành những ao nhỏ hơn, khu vực kiểm soát nhiều hơn, có thể IPRS sẽ làm giảm đáng kể chi phí hóa chất điều trị, cải thiện hiệu quả điều trị và cho phép áp dụng phương pháp điều trị mới thay cho phương pháp điều trị có chi phí quá cao trong môi trường ao truyền thống.