Có tiêu chuẩn chung cho tôm thế giới sẽ giảm chi phí 10%

Chủ tịch Minh Phu Seafood Corp đã có bài trình bày thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều khán giả tại GOAL 2014 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh đầu tháng 10/2014.

Theo ông Quang, người điều hành công ty thủy sản và XK tôm lớn nhất của Việt Nam, nếu có một tiêu chuẩn chung cho tất cả các nhà sản xuất tôm chi phí sẽ giảm từ 5-10%.

“Nếu chúng ta không có tất cả các tiêu chuẩn này, các nhà sản xuất có thể cắt giảm chi phí và chúng tôi có thể có tôm rẻ hơn cho người tiêu dùng”, ông nói.

Tất cả các tiêu chuẩn tập trung vào các lĩnh vực khác nhau, từ an toàn thực phẩm tới đạo đức trong sản xuất, trong khi đó nó sẽ có ý nghĩa hơn khi có chung một tiêu chuẩn bao gồm toàn bộ tiêu chí này.

Công ty sử dụng “50% thời gian của mình” trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn như vậy. Ông mong muốn có một tiêu chuẩn bao gồm các trại giống, trại nuôi, chất lượng tôm; điều kiện sản xuất; và phúc lợi của con người.

“Chúng tôi có các nhà bán lẻ Nhật Bản đã có tiêu chuẩn riêng của họ, chúng tôi có Costco, Whole Foods và nhiều khách hàng khác cũng có những tiêu chuẩn riêng của họ. Sau đó, chúng tôi có ASC [Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản], Global Gap, và BAP [Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất]. Chi phí cho các tiêu chuẩn này là quá lớn”, ông Quang nói.

Ông cho biết chi phí không chỉ là tài chính, mà còn về quản lý thời gian trong việc đối phó với kiểm toán viên từ các cơ quan khác nhau. Khi được hỏi liệu các tiêu chuẩn VietGap có thể giải quyết được điều này, ông cho biết đã hoài nghi. “Đây mới chỉ là tiêu chuẩn cho người nuôi Việt Nam, chưa có giá trị với khác hàng nước ngoài”.

(Theo undercurrentnews)

Theo Nguyễn Bích, VASEP, 23/10/2014

Ý kiến của bạn