Lưu trữ cho từ khóa: Mô hình

Mô hình luân canh tôm – lúa, nhiều ưu thế phát triển

Dù mô hình luân canh tôm – lúa đã xuất hiện từ lâu và trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, do tác động của vấn đề lợi nhuận trong ngắn hạn. Tuy nhiên, qua quá trình sản xuất mô hình này thể hiện nhiều ưu thế phát triển, phù hợp với xu thế chung, nhất là rủi ro dịch bệnh thấp, tạo ra sản phẩm sạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

Nuôi tôm chân trắng theo mô hình VietGAP ở Móng Cái

Nghề nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh thời gian qua phát triển mạnh và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt những năm gần đây, Quảng Ninh đã xuất hiện nhiều mô hình nuôi tôm chân trắng công nghệ cao như: Nuôi trong ao bê tông, ao bạt và nuôi tôm trong nhà bạt, phương thức nuôi mới này đang phát triển nhanh và hiệu quả với năng suất từ 10-20 tấn/ha/vụ. Hiệu quả mang lại là niềm mơ ước của không ít người nuôi trồng thuỷ sản.

Mô hình nuôi trồng thủy sản 3 trong 1 hạn chế dịch bệnh

Năm 2014, dịch bệnh tôm nuôi nước lợ trên cả nước lên đến gần 60.000 ha, riêng tỉnh Sóc Trăng thiệt hại cao nhất lên đến gần 20.000 ha. Tuy nhiên, cũng nằm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có một cơ sở nuôi tôm rất hiệu quả. Chúng tôi xin giới thiệu để bà con tham khảo mô hình nuôi tôm trên 10 năm chưa bị dịch bệnh, đó là Hợp tác xã Hòa Nghĩa, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng với 17 xã viên.