Lưu trữ cho từ khóa: Nước xanh

Bền vững nuôi tôm tuần hoàn nước xanh

Dự án “Nâng cao tính bền vững của hệ thống canh tác tôm – lúa ở ĐBSCL” được Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Minh Hải thực hiện tại ấp Thị Tường, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau qua 2 năm cho hiệu quả cao trên tôm quảng canh, tôm công nghiệp và lúa. Nông dân cũng như chính quyền địa phương nhận định, đây là mô hình bền vững trước biến đổi của thời tiết hiện nay.