Lưu trữ cho từ khóa: Quảng Trị

Quảng Trị: Nuôi cá đối mục – giải pháp cho các vùng nuôi tôm bị bỏ hoang

Sau hơn hơn 5 tháng triển khai thực hiện, Trạm Khuyến nông Khuyến ngư (KNKN) huyện Gio Linh đã nuôi thành công cá đối mục thương phẩm trong ao tại xã Gio Mai – huyện Gio Linh. Thành công này đã mở ra một hướng đi mới trong việc tìm ra đối tượng nuôi có năng suất và giá trị kinh tế cao, dần thay thế cho vùng nuôi tôm thường xảy ra dịch bệnh.