Lưu trữ cho từ khóa: Bệnh hoại tử gan tụy

Người nuôi cần phải học cách đối phó với bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (EMS)

Ngành nuôi tôm công nghiệp trên thế giới phải học cách đối phó với hội chứng chết sớm (EMS), “vì có thể bệnh này sẽ không bao giờ chấm dứt”, đó là nhận định của các chuyên gia tại hội nghị nuôi trồng thủy sản và triển lãm thương mại Aquaexpo tại Ecuador.