Lưu trữ cho từ khóa: Đa canh

Đa canh để ổn định thu nhập

Nuôi tôm càng xanh luân canh trên ruộng lúa – tôm sú là mô hình sản xuất đang được bà con nông dân một số huyện Thới Bình, U Minh, Cái Nước và Trần Văn Thời thực hiện. Cách làm này đã và đang mang lại nhiều lợi nhuận trên cùng một diện tích của nông dân vì nó vừa giảm chi phí đầu tư, dễ chăm sóc mà có thêm nhiều nguồn thu nhập

Hiệu quả mô hình đa canh

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý. Chú trọng phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả và đa dạng hóa các hoạt động sản xuất nông nghiệp đã giúp không ít nông dân ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu… Trong đó, mô hình sản xuất đa canh của nông dân Trần Minh Phúc (ấp Nhơn Lợi, xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới) là một điển hình.