Đa canh để ổn định thu nhập

Nuôi tôm càng xanh luân canh trên ruộng lúa – tôm sú là mô hình sản xuất đang được bà con nông dân một số huyện Thới Bình, U Minh, Cái Nước và Trần Văn Thời thực hiện. Cách làm này đã và đang mang lại nhiều lợi nhuận trên cùng một diện tích của nông dân vì nó vừa giảm chi phí đầu tư, dễ chăm sóc mà có thêm nhiều nguồn thu nhập

Tôm càng xanh đầu tư ít, dễ chăm sóc, hiệu quả kinh tế cao giúp nhiều hộ nông dân xoá đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Bà con nông dân xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình trúng đậm vụ tôm càng xanh năm 2015.

Hiện nay nguồn tôm càng xanh giống đang được các doanh nghiệp sản xuất quan tâm phát triển, bảo đảm chất lượng tốt cho bà con nông dân thả nuôi.

Khi lúa bắt đầu chín cũng là lúc tháo nước thu hoạch tôm càng xanh, chuẩn bị cho vụ mùa tôm sú mới.

Sau 6 tháng thả nuôi, chăm sóc là có thể thu hoạch tôm càng xanh thương phẩm.

Theo Thanh Trà, Báo Cà Mau, 20/08/2015

Ý kiến của bạn