Lưu trữ cho từ khóa: Đa pha

Nuôi tôm theo qui trình đa pha năng lượng mặt trời ở Honduras

Công ty Grupo Granjas Marinas, Honduras tin rằng nuôi luân trùng (rotifer) và giáp xác chân chèo (copepod) với qui mô lớn kết hợp với ao ương tôm và ao nuôi thương phẩm sẽ giúp rút ngắn chu kỳ nuôi và gia tăng năng suất tôm lên đáng kể mà không phụ thuộc vào các nguồn protein khác từ thức ăn nhân tạo.