Lưu trữ cho từ khóa: Độ mặn

Nuôi tôm độ mặn thấp để kiểm soát vi khuẩn Vibrio

Kỹ thuật nuôi tôm độ mặn thấp ở miền Nam Ecuador đã được thực hiện ở các trại nuôi trong đất liền sử dụng nguồn nước ngầm được bơm vào các ao có diện tích 0.5 – 1 ha có che phủ bạt. Quạt nước được vận hành trong suốt quá trình nuôi với sản lượng tôm thu được từ 7-10 tấn tôm/ha sau 90 đến 120 ngày nuôi.