Lưu trữ cho từ khóa: Đông Nam Á

Bộ tiêu chuẩn Đông Nam Á: “Chìa khóa” thành công cho người nuôi tôm

Nuôi tôm được coi là một nghề truyền thống tại khu vực Đông Nam Á, với nhiều loại tôm bản địa. Từ năm 2000 đến nay, tôm thẻ chân trắng đã phát triển mạnh tại đây. Trước sức tăng trưởng mạnh này, các nhà nuôi tôm Đông Nam Á đang hướng tới thống nhất tiêu chuẩn trong nuôi trồng, sản xuất và xuất khẩu.