Lưu trữ cho từ khóa: Hội chứng tôm chết sớm

Hội chứng tôm chết sớm đang làm thay đổi cách nuôi trồng

Hội chứng tôm chết sớm (EMS) đã tàn phá khắp các trang trại nuôi tôm châu Á trong vài năm qua, tuy nhiên nghiên cứu quan trọng hiện nay của Tiến sĩ George Chamberlin – Liên minh Nuôi trồng Thủy sản Toàn cầu, Tiến sĩ Donald Lightner – Đại học Arizona và trong số nhiều người khác nữa là đang giúp người nuôi thích ứng để sống chung và ngăn ngừa bệnh EMS trong nuôi tôm –  Lucy Towers,  Biên tập viên của The FishSite.