Lưu trữ cho từ khóa: Nguyễn Lân Hùng

Cá rô phi: Dễ nuôi, dễ bán, dễ xuất khẩu

“Các chuyên gia thủy sản đã tìm cách tạo ra cá rô phi toàn đực (còn gọi là rô phi đơn tính). Người nuôi cần thận trọng, phải mua của cơ sở có uy tín, có năng lực, địa chỉ rõ ràng; không thì dễ bị lừa là giống rô phi đơn tính nhưng thực chất lại là rô phi bình thường…”.