Sản xuất thành công vacxin phòng bệnh VNN trên cá mú

Vừa qua, tại Hà Nội, đề tài “Nghiên cứu phương pháp phát hiện virus gây bệnh và sản xuất vacxin phòng bệnh hoại tử thần kinh (VNN) cho cá mú nuôi” do TS Phạm Thị Tâm cùng các cộng sự ở Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Quốc gia Giống hải sản miền Bắc, trường Đại học Nông Lâm Huế, Viện Công nghệ Sinh học thực hiện đã được nghiệm thu.

Đề tài thực hiện từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2014. Kết quả, nhóm nghiên cứu đã tạo ra nhiều sản phẩm, gồm: vacxin phòng bệnh VNN cho cá mú nuôi công nghiệp, hiệu lực bảo vệ trên 83% cá giống (mục tiêu là 75%), an toàn 100%, có độ vô trùng tuyệt đối; Đồng thời, xây dựng được mô hình nuôi cá mú lồng và ao sử dụng vacxin phòng bệnh VNN hiệu quả cao, tỷ lệ bảo hộ 82%; Ngoài ra, xây dựng thành công các quy trình công nghệ: sản xuất vacxin bất hoạt và vacxin tái tổ hợp phòng bệnh hoại tử thần kinh, sử dụng vacxin phòng bệnh hoại tử thần kinh trên cá mú, xác định virus gây bệnh hoại tử thần kinh, sản xuất kháng nguyên tái tổ hợp (đã được chấp nhận đơn đăng ký sở hữu trí tuệ).

Theo Trần Vân, Tạp chí thủy sản Việt Nam, 06/01/2015

Ý kiến của bạn