Lưu trữ cho từ khóa: Thị trường

Xu hướng thị trường tôm EU

Mặc dù khủng hoảng kinh tế vẫn tiếp diễn, nhưng theo dự đoán nhu cầu đối với các sản phẩm tôm tại EU sẽ duy trì ổn định trong thời gian tới. An toàn thực phẩm, tính bền vững và minh bạch chuỗi cung ứng là những yêu cầu ngày càng được chú trọng trên thị trường này. Nhằm đảm bảo nguồn cung tôm an toàn và bền vững, các nhà NK EU đang thu hẹp các chuỗi cung ứng và tích cực đầu tư vào các mối quan hệ lâu dài.