Lưu trữ cho từ khóa: Thực tiễn

Chuyển giao kỹ thuật cho người nuôi tôm: Cần nhìn từ thực tiễn

Bao năm gắn bó với con tôm với hy vọng đổi thay cuộc sống gia đình, không ít nông dân Cà Mau trở thành tỷ phú, cũng không ít người phải bán đất, làm thuê kiếm sống. Nguyên nhân được nhiều người nuôi tôm thành công đúc kết là yếu tố kỹ thuật đóng vai trò then chốt.