Lưu trữ cho từ khóa: Bền vững

Để có những vụ tôm nuôi ổn định, bền vững…

Trước tiên, hãy xem xét các điều kiện hạ tầng phục vụ có bảo đảm cho việc nuôi tôm, nhất là khi muốn nuôi tôm công nghiệp (NTCN) như: nguồn nước, đường điện, giao thông thuỷ bộ, đồng vốn, kiến thức quản lý và khả năng nắm bắt thông tin về thị trường vật tư, tình hình dịch bệnh…

Phát triển bền vững nghề nuôi tôm trên cát ở miền trung

Nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đã mở ra một hướng đi mới trong nuôi trồng thủy sản đối với các tỉnh nghèo ở miền trung có tiềm năng đất đai. Tuy nhiên, để phương thức sản xuất này phát triển an toàn, bền vững, đòi hỏi các tỉnh phải có quy hoạch vùng nuôi và sớm giải quyết những vướng mắc.

Một số giải pháp phát triển kinh tế biển bền vững từ góc nhìn chuyên gia

Biển và hải đảo ngày càng trở thành nguồn lực kinh tế to lớn và không gian sinh tồn mới, đồng thời có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng. Vươn ra biển, khai thác đại dương đã trở thành khẩu hiệu hành động mang tính chiến lược của toàn thế giới.

Nâng giá trị sản xuất bền vững ngành nuôi trồng thủy sản

Vừa qua, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức chương trình “Đối thoại bàn tròn về nuôi trồng thủy sản vùng ĐBSCL”. Cuộc đối thoại nhằm chia sẻ thông tin, triển khai và trao đổi các giải pháp giữa các bên liên quan, góp phần nâng giá trị sản xuất phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản vùng ĐBSCL.

Thanh Hóa: Khai thác thế mạnh vùng triều, nuôi thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững

Xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa) có 200 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó có 106 ha nuôi công nghiệp. Do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong các năm vừa qua diện tích nuôi tôm công nghiệp tại địa phương năng suất thấp, chủ đồng chưa có lợi nhuận.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm phát triển bền vững ngành thủy sản

Trong thời gian qua, ngành thủy sản đã đạt được những bước phát triển quan trọng, góp phần trong việc đảm bảo an ninh thực phẩm, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều lao động… Tuy nhiên, để phát triển bền vững, ngành vẫn còn nhiều khó khăn cần sớm được giải quyết.