Lưu trữ cho từ khóa: Cá hồi

Nuôi cá hồi bằng hệ thống đóng kín trong

Cục Khai thác Thủy sản Na Uy đã cấp giấy phép phát triển cho hệ thống đóng kín hình trứng của Tập đoàn Marine Harvest. Những hệ thống khép kín này được phát triển bởi Hauge Aqua (Công ty giải pháp công nghệ thủy sản của Na Uy), thiết kế để loại bỏ các loại vi khuẩn và ngăn ngừa các chất dạng hạt được thải ra môi trường biển. Mỗi cấu trúc 20.000 m3 có khả năng sản xuất đến 1.000 tấn cá hồi, mật độ thả khoảng 1,3 lần hiện đang được sử dụng trong lồng bút.

Kinh nghiệm cá hồi Na Uy

Tổng cục Thủy sản đang xây dựng đề án xúc tiến thương mại cá tra, thời gian thực hiện từ năm 2015 đến 2020, kinh phí hơn 211 tỷ đồng. Mục tiêu chính, nâng cao giá xuất khẩu và giá trị gia tăng các mặt hàng sản phẩm cá tra, quảng bá chất lượng và thương hiệu sản phẩm cá tra Việt Nam, nâng cao thu nhập cho người nuôi và doanh nghiệp. Đồng thời, hoàn thiện bộ máy, chính sách, năng lực xúc tiến thương mại sản phẩm cá tra. Mục tiêu về kim ngạch xuất khẩu, năm 2020 đạt 3 tỷ USD.