Lưu trữ cho từ khóa: Na Uy

Kinh nghiệm cá hồi Na Uy

Tổng cục Thủy sản đang xây dựng đề án xúc tiến thương mại cá tra, thời gian thực hiện từ năm 2015 đến 2020, kinh phí hơn 211 tỷ đồng. Mục tiêu chính, nâng cao giá xuất khẩu và giá trị gia tăng các mặt hàng sản phẩm cá tra, quảng bá chất lượng và thương hiệu sản phẩm cá tra Việt Nam, nâng cao thu nhập cho người nuôi và doanh nghiệp. Đồng thời, hoàn thiện bộ máy, chính sách, năng lực xúc tiến thương mại sản phẩm cá tra. Mục tiêu về kim ngạch xuất khẩu, năm 2020 đạt 3 tỷ USD.