Lưu trữ cho từ khóa: Cá rô phi đơn tính

Một số biện pháp kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính đực qua đông

Những năm gần đây, nuôi cá rô phi đơn tính đực cho hiệu quả kinh tế cao đặc biệt là sử dụng cá giống lai xa, con lai có tốc độ sinh trưởng nhanh nhờ ưu thế lai, tăng khả năng chống chịu, chịu lạnh, tỷ lệ con lai đơn tính đực cao, giá trị thương phẩm cao.

Ba phương pháp tuyển chọn cá rô phi đơn tính đực

Cá rô phi là một đối tượng thủy sản có triển vọng chọn nuôi trong những năm gần đây. Để có được nguồn giống có chất lượng và tăng trưởng nhanh, đảm bảo không sinh sản trong quá trình nuôi nên các chuyên gia đã nghiên cứu ra các phương pháp tuyển chọn cá rô phi đơn tính đực.