Lưu trữ cho từ khóa: Hiệu quả

Thanh Hóa: Khai thác thế mạnh vùng triều, nuôi thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững

Xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa) có 200 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó có 106 ha nuôi công nghiệp. Do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong các năm vừa qua diện tích nuôi tôm công nghiệp tại địa phương năng suất thấp, chủ đồng chưa có lợi nhuận.

Nghệ An: Hiệu quả bước đầu nuôi chạch quế ao đất

Cá chạch quế (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) là loài có giá trị kinh tế, được xem là một trong những loài cá đặc sản nước ngọt. Cá dễ nuôi, sinh trưởng nhanh, ít bệnh, tỷ lệ sống cao, sống trong môi trường nước ngọt và có thể nuôi được trong ao đất, vèo, ruộng lúa, bể lót bạt/xi măng…

Mô hình nuôi ghép cá rô phi lai xa dòng Isarel theo hướng an toàn đạt hiệu quả cao

Đó là kết quả được đánh giá tại Hội thảo mô hình nuôi ghép cá rô phi lai xa dòng Isarel với các loài cá truyền thống khác (cá rô phi là chính) theo hướng an toàn diễn ra ngày 23 tháng 10 năm 2014, tại xã Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương.