Lưu trữ cho từ khóa: Minh Phú

Minh Phú dùng cá rô phi kiểm soát EMS: Nhất cử lưỡng tiện

Nuôi kết hợp một ao tôm, một ao cá rô phi không những mang lại hiệu quả kinh tế cao do khống chế được dịch bệnh trên tôm mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm thủy sản xuất khẩu của việt nam. Mô hình này đang được Công ty CP Tập Đoàn thủy sản Minh Phú tích cực triển khai.