Chuyên mục lưu trữ: Thức ăn

Thông tin về các loại thức ăn thuỷ hải sản, thức ăn cho tôm cá, sản phẩm tăng trọng cho tôm cá, cách thức chế biến, cách cho ăn…

Nóng lên tranh luận về thức ăn thay thế

Vì Diễn đàn Tính Bền vững Thức ăn Thủy sản trước hội nghị vào thứ Ba diễn ra đông bất ngờ nên cuộc tranh luận về các thành phần thức ăn thủy sản thay thế đã kéo qua thứ Năm tại Hội nghị Quốc tế Tầm nhìn Toàn cầu cho Giới lãnh đạo Nuôi trồng Thủy sản (GOAL 2014) tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Cách cho tôm càng xanh ăn đạt hiệu quả

Hiện nay tôm càng xanh là loài thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người nuôi, nhưng để đạt được điều này đòi hỏi người nuôi phải nắm kỹ quy trình kỹ thuật nuôi nhất là kỹ thuật cho tôm ăn và quản lý thức ăn làm sao để đạt hiệu quả vì chi phí thức ăn trong nuôi tôm rất cao, chiếm trên 50% chi phí vụ nuôi.

Phần mềm tra cứu danh mục Thức ăn và Chế phẩm sinh học dùng trong Nuôi trồng thủy sản

Hiện nay, danh mục thức ăn và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và cấp phép lưu hành. Danh mục này được cập nhật và bổ sung hàng năm. Đến nay, đã có gần 10.000 sản phẩm thức ăn và chế phẩm sinh học đang được phép lưu hành tại Việt Nam, bao gồm các sản phẩm nhập khẩu, sản phẩm sản xuất trong nước.

Quản lý thức ăn cải thiện lợi nhuận trong nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh

Nhằm đảm bảo chất lượng nước tối ưu và đáy ao sạch ở các trang trại nuôi tôm thì việc chọn chất lượng thức ăn tốt ổn định và việc theo dõi cẩn thận sàng cho ăn dựa trên bảng hướng dẫn cho ăn đã được chứng minh/thử nghiệm là các bước thực hành khuyến nghị để kiểm soát lượng thức ăn cho vào ao. Sử dụng máy cho tôm ăn tự động và áp dụng công nghệ biofloc, cũng như nắm rõ được khả năng tải của ao có thể giúp người nuôi tôm giảm chi phí thức ăn, bảo toàn vốn và tối đa hóa lợi nhuận.

Phương pháp quản lý cho ăn trong ao nuôi tôm

Trong nuôi tôm, tùy theo phương thức sản xuất khác nhau mà thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo chiếm vị trí khác nhau. Trong hình thức nuôi quảng canh, thức ăn tự nhiên là quan trọng, nhưng khi nuôi tôm với hình thức bán thâm canh hoặc thâm canh thì thức ăn nhân tạo thay thế dần cho thức ăn tự nhiên. Trình độ thâm canh càng cao thì thức ăn nhân tạo càng giữ vai trò chủ lực trong sinh trưởng phát triển của tôm nuôi.