Một số bệnh thường gặp ở tôm chân trắng và cách phòng, trị bệnh

Cách nhận biết dấu hiệu một số bệnh thường gặp ở tôm chân trắng và cách phòng, trị bệnh.

Cách phòng và trị bệnh cho tôm thẻ chăn trắng

Theo Khuyen Nong Hue

Ý kiến của bạn