Chuyên mục lưu trữ: Kinh nghiệm

Chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản, nâng cao kiến thức thực tiển về quản lý sản xuất, quy trình kỹ thuật, xây dựng công trình và sử dụng thiết bị, phù hợp với từng môi trường cụ thể.

Quản lý môi trường ao nuôi ban đêm tại Thái Lan

Sự thành bại nuôi tôm nước lợ phụ thuộc rất lớn vào giám sát, quản lý môi trường ao nuôi tôm, đặc biệt vào ban đêm. Dưới đây là các khuyến cáo của Soraphat Panakorn (Aquaculture Asia Pacific, Novozymes Biologicals, Thái Lan) về quản lý ao tôm với người nuôi và cán bộ thực hiện quan trắc môi trường trong nuôi tôm.

Bền vững nuôi tôm tuần hoàn nước xanh

Dự án “Nâng cao tính bền vững của hệ thống canh tác tôm – lúa ở ĐBSCL” được Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Minh Hải thực hiện tại ấp Thị Tường, xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau qua 2 năm cho hiệu quả cao trên tôm quảng canh, tôm công nghiệp và lúa. Nông dân cũng như chính quyền địa phương nhận định, đây là mô hình bền vững trước biến đổi của thời tiết hiện nay.

Cần khắc phục những hạn chế của mô hình nuôi tôm “nước tĩnh”

Mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến “nước tĩnh” được cho là hướng đi mới, phù hợp điều kiện Cà Mau, nhất là đối với những hộ ít đất, thiếu vốn, trình độ kỹ thuật còn kém. Mô hình này có tác động tích cực trong bảo vệ môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế khá.

Cải tiến liên tục từ những thử nghiệm tại trang trại

Đối mặt với sự thay đổi của chi phí và ổn định nguồn cung nguyên liệu, ngành sản xuất thức ăn phải điều chỉnh công thức liên tục dựa trên một nền tảng cơ bản. Theo đó, đối mặt với chi phí thức ăn cao, các trang trại sẽ thường xuyên tiến hành những thử nghiệm thực nghiệm để xác định các loại thức ăn có lợi nhất và tối ưu hóa các chương trình cho ăn thành công nhất.

Nuôi tôm thẻ chân trắng thành công bằng vi sinh + tỏi

Nhằm góp phần đưa thêm kiến thức đến đông đảo bà con nuôi tôm trên cả nước, Thủy sản Việt Nam xin chia sẻ kinh nghiệm nuôi TTCT thành công bằng vi sinh kết hợp với chanh và tỏi của anh Nguyễn Ngọc Tuấn (Tấm) ở ấp Trí Đồ, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, Tiền Giang.