Lưu trữ cho từ khóa: Bến Tre

Bến Tre: Quản lý mùa vụ nuôi tôm biển ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả

Năm 2014, diện tích nuôi thủy sản 47.202ha, đạt 106% so với kế hoạch. Trong đó, diện tích nuôi tôm biển 35.953ha, đạt 112% kế hoạch năm, bao gồm diện tích nuôi tôm biển thâm canh, bán thâm canh đã thả giống quay vòng được 10.694ha (tôm sú 1.491ha, tôm chân trắng 9.203ha); diện tích nuôi tôm quảng canh, tôm rừng, tôm lúa 25.259ha, đạt 100% kế hoạch năm.

Tình hình nuôi tôm nước lợ năm 2014 của Bến Tre

Năm 2014, toàn tỉnh Bến Tre đã thả nuôi trên diện tích khoảng 47 nghìn ha, đạt 106,1 % so với kế hoạch năm 2014. Trong đó chủ yếu là nuôi tôm biển với diện tích 36 nghìn ha, đạt 112,4% so với kế hoạch đã ra. Tổng sản lượng thu hoạch toàn tỉnh ước đạt 245,3 nghìn tấn, đạt 100,12 % kế hoạch, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Bến Tre: Mô hình tôm lúa thích hợp với vùng đất phèn, mặn

Tác động tích cực trong việc cải tạo môi trường của mô hình sản xuất luân canh 1 vụ tôm, 1 vụ lúa đã dần chiếm ưu thế trước các mô hình khác ở những xã tiểu vùng II, III (ven sông Hàm Luông, từ xã Mỹ An đến xã Thạnh Hải) của huyện Thạnh Phú. Mô hình này ngày càng phát huy hiệu quả, giúp cho bà con yên tâm sản xuất.