Lưu trữ cho từ khóa: Nghêu

Kỹ thuật nuôi nghêu

Nghêu là loài phân tính đực cái riêng, chưa gặp hiện tượng lưỡng tính. Nghêu sống vùi trong đáy cát bùn của vùng triều, chủ yếu ở giải triều giữa và dưới triều, có thể gặp ở độ sâu 4m. Trong tự nhiên chưa gặp loài này ở vùng dáy bùn, đáy rắn chắc.